Cikesa


Política de qualitat


L'objectiu de CIKESA és aconseguir beneficis per a:

 

• Els nostres clients: subministrant-los taüts que requereixin, a partir dels requisits marcats per ells i els seus clients, podent-los oferir assessorament en cada cas per la nostra gran trajectòria i experiència.

 

• Els nostres treballadors i col·laboradors: oferint-los l'oportunitat de participar en el projecte amb estabilitat, seguretat, formació i la garantia que en CIKESA sempre es valoraran les seves iniciatives per millorar cada dia.

 

• La nostra societat: que els nostres productes i serveis compleixin totes les normatives vigents, tant d'obligat compliment com de caràcter voluntari que subscrigui, que satisfacin les necessitats dels clients i el procés de fabricació sigui respectuós amb el medi ambient, fent especial èmfasi en el control dels residus i l'òptima utilització dels recursos naturals. l'empresa desenvoluparà sistemes preventius per a casos de contaminació.

 

• Els nostres accionistes: perquè la seva inversió en CIKESA sigui rendible i continuïn confiant en la nostra empresa.

 

Per aconseguir aquests objectius empresarials, CIKESA reconeix la Gestió de la Qualitat i medi ambient com una eina estratègica de la gestió global de l'empresa, motiu pel qual ha implantat un Sistema basat en la norma ISO9001: 2015 de gestió de la qualitat i ISO 14001: 2015 de gestió ambiental.

 

Els objectius anteriors es concreten anualment a través de metes concretes per als processos que la Direcció de CIKESA consideri necessari, per aconseguir la millora contínua global del sistema.

 

Aquestes metes concretes (o objectius de qualitat i medi ambient) així com el seu compliment es revisen periòdicament i es donen a conèixer en la seva última revisió a tots els components de l'empresa.

Cikesa
Cikesa