Cikesa


Medi ambient


Funerals ecològics?

Els funerals ecològics plantegen moltes preguntes, però la primera resposta està en l'elecció i la qualitat del taüt.

Al planeta hi ha prop de 56 milions de defuncions anuals. Les pràctiques funeràries tenen un impacte real en el medi ambient. Al nostre país, l'enfocament ecològic individual ha afectat gradualment totes les àrees del nostre negoci i, en particular, la nostra relació amb els funerals. CIKESA com a fabricant que opera a nivell nacional, té el deure de ser ambientalment responsable, tant en la seva gestió del negoci com durant el desenvolupament i fabricació dels taüts, els quals responen cada dia millor a les expectatives d'un mercat que requereix taüts ecològics. Els nostres clients, les funeràries, són tan conscients com nosaltres i els ofereixen a les famílies opcions i consells.

Per què el taüt té tal protagonisme en les eleccions d'un funeral?
 
Qualsevol que sigui la preferència del funeral, és l'elecció del taüt la que permet, per descomptat, el primer gest ecològic. Durant el 2017, el 38,43% de les famílies van optar per la cremació i la resta per la inhumació, s'espera que el 2025 la cremació arribi al 60% (Font PANASEF). En ambdós casos, el taüt és obligatori i participa en el registre ambiental del funeral. La cremació, genera una despesa energètica significativa, però, des d'un punt de vista socioambiental, permet "alliberar el sòl". Requereix taüts amb bona resistència mecànica i bon rendiment de combustió. L'enterrament, que permet la desintegració orgànica sense despesa d'energia durant un llarg període, requereix taüts de qualitat duradora. La fusta i els seus derivats segueix sent el material més adequat per a les dues solucions.

Com han evolucionat els nostres taüts?

L'ús d'espècies d'arbres de ràpid creixement, com el pi o el pollancre, permeten un millor control de l'impacte de la fusteria funerària en el recurs forestal.

Els vernissos, responsables de l'alliberament de productes tòxics a l'atmosfera (cremació) o al sòl (enterrament), estan sent reemplaçats gradualment per productes d'acabat a base d'aigua que tenen un impacte molt menor en el medi ambient.

La poc utilització d'ornaments o bé aquests substituïts per ornaments de fusta o ferramentes fàcilment extraïbles abans de la cremació, han fet desenvolupar models més sobris i una nova estètica. L'elecció d'un coixí 100% biodegradable per a l'enterrament o la cremació també millora l'equilibri ambiental, en aquest sentit CIKESA ha optat des de la seva inicis en la utilització de coixins de cartró.

CIKESA i el valor ecològic de la seva fabricació

La fabricació de CIKESA, a més dels estàndards de qualitat que garanteix, també és un actiu per al medi ambient. La utilització de taulers de pollancre i pi provinents de boscos de tales controlades del nostre país, compleix millor amb els criteris d'una fabricació el més propera al nostre centre de producció, deixant enrere les fabricacions de taüts amb fustes provinents de països llunyans.