CIKESA i el valor ecològic de la seva fabricació


La fabricació de CIKESA, a més dels estàndards de qualitat que garanteix, també és un actiu per al medi ambient. La utilització de taulers de pollancre i pi provinents de boscos de tales controlades del nostre país, compleix millor amb els criteris d'una fabricació el més propera al nostre centre de producció, deixant enrere les fabricacions de taüts amb fustes provinents de països llunyans.[ Llegir més + ]

Medi ambient
AENOR


Cikesa

Gamma de productes


Taüts genèrics

Taüts genèrics


Aquest tipus de taüts admeten materials combustibles, degradables i biodegradables. Els materials de fusta no provinents de països europeus han de complir la legislació fitosanitària.

Taüts ecològics

Taüts ecològics


Els materials utilitzats en aquest tipus de taüts han de ser respectuosos amb el medi ambient en tot el cicle de vida del producte a més de complir les característiques d’un taüt genèric.

Taüts per a trasllats

Taüts per a trasllats


Es compon d´un taüt de fusta d´un mínim de 2 cm de gruix i un calaix de zinc de 0,30 mm de gruix.